Spelen en leren op Kc De Nieuwe Linde, buiten, groen schoolplein

Naar school bij De Nieuwe Linde

Kwalitatief goed onderwijs is niet alleen gericht op leeropbrengsten; goed onderwijs wordt ook gekenmerkt door een sfeer van openheid en vertrouwen waarin je kind zich veilig kan voelen. Onze medewerkers zorgen voor een goede sfeer en hoge kwaliteit van onderwijs. Zij geven mét de leerlingen ‘kleur’ aan onze school. We hechten ook veel waarde aan ouderbetrokkenheid.

Je bent een geluksvogel als je op deze school mag zitten” aldus onderwijsinspecteur E. van Baarschot

Onderwijsinspectie goede beoordeling Kindcentrum De Nieuwe Linde, Eric van Baarschot