Leerkrachten

Leerkrachtondersteuners

Directie

Interne begeleiders

Onderwijsondersteunend personeel

Deliana van de Wiel

Leerkracht groep 6

Britt Kuijsten

Leerkracht groep 5

Marieke van Wesenbeeck

Leerkrachtondersteuner

Nadat ik in 2003 klaar was met mijn opleiding, ben ik bij stichting de Eenbes gekomen. Ik heb tijdens mijn opleiding stagegelopen op Kindcentrum De Nieuwe Linde en nadat ik mijn opleiding had afgerond, kon ik hier blijven.

Door de jaren heen heb ik veel ervaring opgedaan in alle klassen. Ik ben daardoor in alle klassen inzetbaar. Dit maakt voor mij het onderwijs zo leuk, omdat mijn dagen nooit hetzelfde zijn.

Marian Hanenberg

Leerkracht groep 1-2

Het werken met kinderen geeft me veel energie en nieuwe inzichten. 

Kinderen zijn enthousiast, leergierig en inspirerend!

Het is prachtig om te zien wat ze na een schooljaar hebben bijgeleerd op cognitief- en sociaal gebied. Het geeft me veel voldoening om daar, samen met ouders en collega’s, een bijdrage aan te mogen leveren.

Naast het feit dat ik het geweldig vind om met kinderen te werken, geniet ik ook enorm van de samenwerking met mijn collega’s.

De diversiteit in mijn werk, maakt dat ik elke dag met plezier naar de Nieuwe Linde ga!

De diversiteit in mijn werk maakt dat ik elke dag met plezier naar De Nieuwe Linde ga!

Eefje van Gemert

Onderwijsassistente
Na een tijd in zowel de creatieve sector als in de zorg gewerkt te hebben, besloot ik in 2016 het roer om te gooien. Mijn hart bleek toch echt bij het werken met kinderen te liggen en daarom ben ik een pedagogische opleiding gaan volgen. Vanaf het schooljaar van 2021 werk ik als Onderwijsassistent bij Kindcentrum De Nieuwe Linde.
Met een open blik en positieve benadering begeleid ik de kinderen met hun persoonlijke doelen. Samen gaan we dan op zoek naar een voor hen fijne manier van leren. Het geeft me voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan de groei in de ontwikkeling van de kinderen.

Brigitte Oomens

Leerkracht groep 1, onderbouwcoördinator

Ik werk vanaf 1983 in het onderwijs en nog steeds met veel plezier. Vanaf de start van De Nieuwe Linde in 1985 ben ik al werkzaam op deze school. Ik ben een kleuterleidster in hart en nieren en lesgeven aan het jongste kind is nog steeds mijn grootste uitdaging. Ik vind het fijn wanneer kinderen zich prettig en veilig voelen en daardoor spelend tot leren komen. Passend onderwijs zie ik als een extra uitdaging, waarbij de kinderen die iets meer aandacht nodig hebben goed begeleid worden.

Nadine Rosenberg

Leerlingbegeleidster

In 2002 ben ik gestart op de basisschool De Nieuwe Linde. Een van mijn grote hobby‘s is muziek/zang. Mede daardoor ben ik op de Nieuwe Linde behulpzaam bij muziekprojecten. Ik ben intercultureel intermediaire onderwijsassistent. Vanuit die functie ondersteun ik leerkrachten met het begeleiden van NT2 kinderen van groep 1 t/m 8. Ik help de leerlingen door individueel de opdracht/les door te nemen die de leerkracht heeft aangegeven. Het leuke van dit werk vind ik dat je dat extra stukje aandacht en begeleiding kan geven aan die kinderen die het nodig hebben. Ik doe dit werk nog steeds met veel plezier.

Hilde van Rooij

Leerkracht groep 1 en 1-2

Ik werk vanaf 1985 op De Nieuwe Linde. Daaruit kun je afleiden dat ik het prima naar mijn zin heb en me fijn voel op mijn school. Tevens ben ik moeder van twee dochters, zij groeien op tot jonge volwassenen.

Bijna 30 jaar heb ik voor een kleutergroep gestaan en de laatste 5 jaar voor groep drie en groep vier .

Ik geniet nog elke dag van het jonge pure kind. Op school vind ik het werken met 6 en 7 jarigen een eer, de kinderen houden mij jong en vitaal.

Het is belangrijk om de kinderen een veilige omgeving te bieden waar ze zichzelf mogen zijn. Mijn rol om de kinderen te begeleiden in het leren lezen en schrijven vind ik heel fijn en belangrijk. Zoveel mogelijk aansluiten bij hun belevingswereld en rekening houden met hun niveau en mogelijkheden

Yvonne Schipperheyn

Leerkracht groep 3

Al in mijn eigen kleutertijd wist ik wat ik wilde worden: juffrouw!

In 1985 ben ik begonnen op de toenmalige bs De Triangel. In 1995 kwam ik terecht op “mijn school” De Nieuwe Linde. Ik begon, met name, in de kleutergroepen. Later heb ik mijn vleugels uitgeslagen naar andere onderbouwgroepen.

De charme van een onderbouwgroep is voor mij de vaak originele, fantasievolle en ongerepte kijk op het leven.

Wat ik het belangrijkste vind in het hedendaags onderwijs zijn de coöperatieve werkvormen, samenwerken, leren van elkaar.  Goed in een team kunnen werken is van wezenlijk belang voor de rest van je leven.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Sam Delissen

Leerkracht groep 4

Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich gezien en gehoord voelen; bij mij in de klas voelen kinderen zich thuis. Er moet een wederzijds vertrouwen zijn tussen de leerling en de leerkracht, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar de talenten van ieder kind, in plaats van de minder sterke kanten. Ook is er bij mij in de klas altijd ruimte voor een grapje!

Onderwijsinspectie goede beoordeling Kindcentrum De Nieuwe Linde, Eric van Baarschot

Friedeke van Dijk-Wisse

Directrice

Sinds 2012 ben ik werkzaam op Kindcentrum De Nieuwe Linde. Een fijne school met lieve kinderen, betrokken ouders en een sterk en kundig team! Ik ben daarom erg blij dat ik vanaf februari 2019 directeur mag zijn van deze school.

Ik kijk er erg naar uit om met het team, het onderwijs vorm te blijven geven, waarbij we zeker de positieve kanten van Kindcentrum De Nieuwe Linde moeten blijven behouden. De vertrouwde plek waar ieder kind gezien wordt en mag leren op de manier die bij hem of haar past, mag niet verloren gaan. En daarnaast zet ik me in voor het onderwijs dat aansluit bij wat de maatschappij van nu en in de toekomst vraagt. Toekomstgericht onderwijs (ICT, techniek, samenwerking) met oog voor ieders talent, staat daarbij centraal.

Als directeur vind ik kinderen de bron van inspiratie voor mijn leiding geven. Kinderen moeten goed in hun vel zitten om te kunnen leren, ons beleid moet hierop gericht zijn. Leerkrachten hebben hier een belangrijke rol in en ik voel me verantwoordelijk om hen daarin zo goed mogelijk te faciliteren.

Ik kijk ernaar uit om met u samen te werken aan de toekomst van uw kind, u bent altijd welkom!

Esther Valk

Intern begeleider bovenbouw

Sinds 1995 werk ik met veel plezier op ¨De Nieuwe Linde¨. Ik heb in diverse groepen gewerkt; zowel in de onder-, midden- als bovenbouw. Na mijn opleiding tot leerkracht heb ik tevens de opleiding tot remedial teacher en intern begeleider afgerond.

Na 22 jaar voor de klas te hebben gestaan, ben ik als intern begeleider aan de slag gegaan. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en daaraan lever ik graag mijn bijdrage. Als zich een leer- en/ of gedragsprobleem voordoet zoek ik samen met de leerkracht en ouders naar een passende oplossing, waardoor het kind zo goed mogelijk kan leren en functioneren.

Naast intern begeleider ben in ook interne vertrouwenspersoon op onze school. Bij een vertrouwenspersoon kan een ouder/ verzorger, leerling of collega terecht met alle problemen, die hij/ zij om welke reden dan ook niet met de leerkracht of iemand anders van de school kan of wil bespreken.

 

Marielle Jeurissen

Intern begeleider onderbouw

In 1998 was ik klaar met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Hierna ben ik nog verder gaan studeren, omdat ik toch heel graag in het onderwijs wilde gaan werken als leerkracht in het speciaal onderwijs. Ruim 18 jaar heb ik als zeer betrokken leerkracht op ‘De Rungraaf’ in Eindhoven gewerkt. Elke dag was anders. Steeds op zoek naar mogelijkheden en denken in kansen. Omdat ik graag op een andere manier met zorgleerlingen bezig wilde zijn, ben ik in het schooljaar 2020-2021 gestart in de functie van intern begeleider voor de onderbouw.

Ik vind het een uitdaging om een bijdrage te mogen leveren aan de optimale ontwikkeling van kinderen, samen met hun ouders en ons team.  Waar en hoe komt de leerling het beste tot zijn recht?!

Joia Helfenrath-van Berkel

Administratief medewerker

Sinds begin 2021 werk ik met veel plezier op Kindcentrum De Nieuwe Linde. Het contact met de kinderen, ouders en collega’s laat me genieten van het werk. Mijn deur staat altijd open. De vele verschillende taken die komen kijken bij mijn werkzaamheden, zie ik als een positieve uitdaging. Van het opnemen van de telefoon, het bijhouden van de leerlingadministratie tot het assisteren van de directie. Ik neem het werk uit handen zodat leerkrachten zich kunnen concentreren op hun belangrijkste taak.

Hans Smolders

Conciërge

Wim Aarts

Leerkracht groep 5

Al ruim 40 jaren ben ik werkzaam in het onderwijs.

Het wisselen van scholen, van klassen en functies heb ik altijd volgehouden. Ik ben werkzaam geweest in alle groepen, als leerkracht, interne begeleider, adjunct-directeur en waarnemend directeur. Sinds enkele jaren sta ik weer fulltime voor de klas, nu in wisselende groep. Het beroep waar ik in eerste instantie ook voor gekozen heb. Daarnaast probeer ik ook wat te betekenen voor mijn collega’s en niet op de laatste plaats onze ouders.

Als lid van de Medezeggenschapsraad houd ik met enkele collega’s en ouders een vinger aan de pols. Een andere taak waar ik mij op school mee bezig houd, is de veiligheid en ontruiming (BHV)

Als ze mij vragen wat is jouw drijfveer of inspiratie om op school te werken, heb ik  mijn antwoord  meteen paraat. Als ik  ’s avonds naar huis fiets en in de Stiphoutse bossen kinderen roepen: ”Hé meester Wim, fijne avond, prettig weekend!”, weet je weer waar je het allemaal voor doet. Voor uw zoon of dochter! En dat probeer ik nog twee schooljaren op een fijne manier tot mijn pensionering te doen.

Eline van der Rijt

Leerkracht groep 8

Tijdens mijn stage, voelde ik me op De Nieuwe Linde al snel thuis. Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om na mijn afstuderen hier te komen werken. Het is een kleinschalige school, wat maakt dat je eigenlijk iedereen op school goed kent. Het is dan ook prettig om als een hecht team samen te werk te gaan.

Met veel plezier sta ik voor de klas en elke dag opnieuw is mijn doel dat alle kinderen met een grote glimlach naar school komen en uiteindelijk weer naar huis gaan. Oog hebben voor elkaar vind ik erg belangrijk en dat wil ik graag aan de kinderen meegeven!

Daniëlle Sanders

Leerkracht groep 3

Sinds 2006 werk ik op basisschool de Nieuwe Linde. Dit doe ik met erg veel plezier. Ik heb voornamelijk in de bovenbouw gewerkt, maar ook wel eens afgewisseld met een jaartje in de onderbouw.

Ik heb altijd al geweten dat ik juf wilde worden. Het leuke aan werken in het onderwijs is, dat elke dag weer anders is. Het allerbelangrijkste vind ik, dat de sfeer in de klas goed is en dat de kinderen met veel plezier naar school komen. Kinderen moeten zich veilig voelen bij mij in de klas. Dat is de eerste stap, voordat kinderen echt tot leren kunnen komen.

Na het behalen van mijn PABO-Diploma, wilde ik graag nog meer leren wat betreft de zorg van kinderen. Daarom heb ik de opleiding Remedial Teaching nog gevolgd. Dagelijks merk ik nog dat dit erg praktisch en fijn is en goed van pas komt in de begeleiding van de kinderen. Na een aantal jaren in het onderwijs vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging en heb ik me ingeschreven voor de opleiding Onderwijsontwikkelaar en ICT. Deze opleiding heb ik met succes afgerond en sindsdien ben ik naast groepsleerkracht, ook de ICT-coach van de school.

Karlijn Maas

Leerkracht groep 7, bovenbouwcoördinator

Nadat ik in 2012 ben afgestudeerd aan hogeschool de Kempel te Helmond, ben ik begonnen met het vervangen op verschillende scholen en in verschillende groepen.

Sinds 2015 ben ik werkzaam voor stichting de Eenbes. Ik ben begonnen met werken op verschillende scholen in Laarbeek. Vanaf schooljaar 2018-2019 ben ik werkzaam op Kindcentrum de Nieuwe Linde.  Daarnaast ben ik ook bovenbouw coördinator op de Nieuwe Linde.

Het allerleukste aan het werken in het onderwijs, vind ik dat iedere dag anders is. Ik vind het erg belangrijk om een fijne sfeer in de groep te creëren. Ieder kind is anders en mag dit in mijn klas ook zijn.

Ik heb enorm veel zin in dit schooljaar! Wanneer u mij nodig heeft of met vragen zit, kom dan vooral naar mij toe. Wie weet tot ziens!

Pascalle van Bakel

Leerkracht groep 7

Werken aan het sociaal emotionele van een kind staat bij mij met stip op nummer 1. Het is erg belangrijk dat elk kind weet wat zijn/haar sterke en zwakkere punten zijn. 

Onze taak is om er samen (ouders en leerkracht) voor te zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen, stevig in zijn/haar schoenen staat om zo na de basisschool de wijde wereld in te stappen.

Hidden
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.