Kwalitatieve opvang, tot in de kleinste details

Voor je kind wil je de beste kinderopvang waar het zich spelenderwijs volledig kan ontwikkelen. Onder het dak van Kindcentrum De Nieuwe Linde is Kids Society Erica gehuisvest. Dit is onze samenwerkingspartner voor de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Samen met hen focussen we ons volledig op kwaliteit, tot in de kleinste details. Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind met ons aanbod. We willen het beste onderwijs, de beste kinderdagopvang, het beste peuterwerk en de beste buitenschoolse opvang bieden. Uiteraard hebben jullie een vrije keus in welke opvangorganisatie het beste past bij je kind. Mocht je geïnteresseerd zijn in de opvang van Kids Society Erica dan kun je hieronder alvast de eerste informatie over hen vinden.

Dagopvang

De kinderdagopvang bij Kids Society Erica is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In onze kindvriendelijke omgeving zorgen we voor een breed scala aan leuke activiteiten en verantwoord speelgoed. Kids Society Erica zorgt voor verantwoorde voeding en slaapruimte, de juiste hygiëne en voor veel individuele aandacht van de pedagogisch medewerk(st)ers. Luiers en verzorgingsmaterialen zijn bij Kids Society Erica bij de prijs inbegrepen. Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd om zich samen met hun speelkameraadjes verder te ontwikkelen. Dankzij de uitvoering van ons pedagogisch beleid krijgt uw kind hier ook alle kans toe. Al onze medewerkers zijn of worden opgeleid voor VVE (Voor- en vroegschoolse educatie).

  • De dagopvang is open vanaf 07.30 u t/m 18.30 uur
  • Aanmelden via ons Servicebureau. Tel: 040-2635155

Buitenschoolse opvang

Voor kinderen vanaf vier jaar biedt Kids Society Erica buitenschoolse Opvang. Ook hier werken we aan de optimale ontplooiing van je kind. We besteden veel tijd aan vrij spelen en ontspanning, maar zorgen ook voor belangrijke vaste groepsmomenten. In onze verantwoord ingerichte BSO-ruimtes bieden we een veelheid aan mogelijkheden, zoals o.a. kinderhoeken, leeshoeken, een computerkamer, een toneelruimte, mogelijkheden voor het spelen van spellen en een uitdagende buitenruimte. Je kind krijgt hierbij veel persoonlijke aandacht van onze medewerk(st)ers. Daarnaast bieden we zogenaamde vrijetijdsarrangementen met workshops en leuke programma’s.

Peuterwerk

Bij Kids Society Erica, in Kindcentrum de Nieuwe Linde, kunt u ook terecht voor peuterwerk. Het peuterwerk is er voor peuters die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen en leren van elkaar. Een speciaal voorschools peuteraanbod helpt je kind verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen. Zo maakt je kind straks een goed start op de basisschool.

Wil je meer weten? Mail dan naar Info@kidssociety.nl