Plusklas in Nuenen

Extra uitdaging op De Nieuwe Linde

 

Onze school maakt deel uit van stichting Eenbes Basisonderwijs. Eenbes heeft de ondersteuning voor leerlingen uitgebreid met bovenschoolse plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen. Dit is in het verlengde van het aanbod dat in de klas wordt aangeboden. Op deze manier komen we tegemoet aan wat deze groep nodig heeft.

 

Doelgroep van de plusklas

 

Op elke school zitten leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn: circa 2 tot 5%. Via een zorgvuldige route brengen we deze doelgroep zo zuiver mogelijk in beeld.

 

Het is lastig om te spreken over dé eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen, want zij verschillen van elkaar, net als alle andere kinderen. Als de school een vermoeden heeft van hoogbegaafdheid, worden de ouders geïnformeerd. Samen kijken we of de plusklas de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. De school vraagt vervolgens bij het bestuur een plusklas-arrangement aan. Dit arrangement is steeds voor een jaar en wordt na een evaluatie voortgezet of beëindigd.

 

Onze plusklassen bieden:

• Contact met ontwikkelingsgelijken.

• Ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen, om hun welbevinden te verhogen.

• Uitdaging in het leerstofaanbod, zodat leerlingen leren leren (plannen en structureren) en samenwerken.

 

Op de website van het Expertise Netwerk vindt u meer informatie: https://www.expertise-netwerk.nl.