Plusklas "De Ontdekstek" in Nuenen

De Ontdekstek is de Plusklas van 6 Eenbes-scholen in Nuenen. Meer- en hoogbegaafde kinderen van deze scholen ontmoeten elkaar op dinsdagochtend (bovenbouw) en woensdagochtend (middenbouw). De Ontdekstek is dit schooljaar gevestigd in de Dassenburcht, de locatie wisselt om de 2 jaar.

Voor kinderen én leerkrachten

In de Ontdekstek ontmoeten de kinderen andere hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen uitdagend onderwijs dat een stuk verder gaat dan de kerndoelen. Ze krijgen zicht op zichzelf en op hun leerstijl. De kinderen worden uitgedaagd met filosofie, wetenschap, projecten en nieuwe media.

 

In de eigen groep zijn de kinderen iedere week bezig met huiswerk uit de Ontdekstek of met ‘levelwerk’. Ze werken bijvoorbeeld in ‘Acadin’: een digitale leeromgeving voor verrijking. De leerkracht begeleidt hen bij het schoolwerk en betrekt er andere leerlingen bij; de Ontdekstek-leerling is intermediair voor andere slimmeriken in de klas.

 

Leerkrachten die hun leerlingen aanmelden voor de Ontdekstek, geven zichzelf op voor coaching. Daarmee vergroten ze hun kennis over meer- en hoogbegaafdheid. Die extra deskundigheid komt ten goede aan de hele groep. 

Effecten van de Ontdekstek

De effecten zijn positief: kinderen die deelnemen komen beter op voor wat ze nodig hebben. De Ontdekstek verbetert het welbevinden van de kinderen. Ze ontmoeten leeftijdsgenootjes die zich volgens dezelfde lijn ontwikkelen en dat contact hebben ze hard nodig – net als de aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de vaardigheidsgroei die ze bij hun kinderen zien.

Aanmelden voor de Ontdekstek

Na overleg met het kind, de ouders en de Intern Begeleiders meldt de leerkracht een kind aan voor de Ontdekstek. Er is ruimte voor ongeveer 12 leerlingen van de 6 scholen, zowel in de middenbouw- als bovenbouwgroep. 

Een voorbeeld van extra uitdaging: (Junior) First Lego League

In de Ontdekstek doen de kinderen onder andere mee aan de First Lego League (bovenbouw) en de Junior First Lego League (middenbouw). In een vriendschappelijke competitie ervaren ze hoe belangrijk het is om elkaar te helpen.

 

In de Ontdekstek doen de kinderen onder andere mee aan de First Lego League (bovenbouw) en de Junior First Lego League (middenbouw). In een vriendschappelijke competitie ervaren ze hoe belangrijk het is om

elkaar te helpen.

 

De First Lego League (FLL) daagt kinderen uit om de maatschappelijke rol van techniek te onderzoeken. Elke jaar is er een andere ‘Challenge’. Bijvoorbeeld: een robot ontwerpen, bouwen en programmeren. De kinderen voeren een onderzoek uit en presenteren de resultaten in de Ontdekstek, op hun eigen school en tijdens voorrondes van de FLL.

 

De Junior First Lego League (JrFLL) stimuleert de creativiteit en nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Zij worden gemotiveerd de wereld om hen heen te ontdekken – waarbij ze merken dat zij zelf invloed hebben op de wereld.

Doelen en vaardigheden

Met de projecten uit de Ontdekstek leggen we een link naar de doelen en vaardighedenlijst van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Het doelenkader sluit aan op kenmerkende eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen.

 

In de Ontdekstek – en in hun eigen groep – leren de kinderen:

 

  • Kritisch denken
  • Inzicht krijgen in zichzelf
  • Omgaan met anderen
  • Hoofd- en deelvragen stellen
  • Onderzoeken
  • Samenvatten, plannen en organiseren

 

Lees meer over de doelen en vaardighedenlijst.

Volg de Ontdekstek

Meer informatie? Ga naar www.ontdekstek.nl.

Volg de Ontdekstek op Facebook  & Twitter.