Over de school

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Voelt uw kind zich prettig? Dan heeft dat positieve effecten op de onderwijsresultaten. In ons pedagogisch klimaat staan wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal.

Wie zijn wij?

Wij zijn een basisschool die deel uitmaakt van kindcentrum De Nieuwe Linde. Samen met onze partners KIds Society Erica en 't Dwersliggertje, bieden wij dagopvang en onderwijs aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Kindcentrum De Nieuwe Linde is gelegen in de wijk Nuenen-Oost te Nuenen.

Wat bieden wij?

Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij dagen onze leerlingen uit om tot de beste resultaten te komen. Onze leerlingen voelen zich bewust verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ze durven en kunnen eigen keuzes maken. De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Ons team wil deskundig zijn, specifieke expertise in huis hebben en werken met de modernste methodes, middelen en media.

 

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. Hierdoor kunnen onze leerlingen een goede start maken in het voortgezet onderwijs.

 

Wij wonen, samen met diverse partners, in een gebouw waar iedereen kan samenwerken met elkaar. Een gebouw dat multifunctioneel kan worden ingezet. Daarmee willen wij een belangrijke spil in onze wijk zijn.