VVE

Voor kinderen met een taalachterstand bieden wij de mogelijkheid om 2 dagdelen extra te komen (VVE). Dit in overleg met de ouders, leidster, pedagoog en het OKZ.

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor het peuterspeelzaalwerk met een verwijzing van het consultatiebureau?

 

Het consultatiebureau kijkt naar de ontwikkeling van uw kind. Is er (een risico op) een achterstand in taal? Dan krijgt u een verwijzing voor 8 uur extra peuterspeelzaalwerk in de week. Samen met het consultatiebureau vult u dan een aanmeldingsformulier in. Dit formulier, de indicatie, stuurt het consultatiebureau vervolgens naar ons. Na ontvangst van het formulier zullen wij contact met u opnemen over de start of uitbreiding van het peuterspeelzaalwerk voor uw kind.

 

Wij werken met de VVE methode “startblokken”.

 

Hoe lang kan mijn kind naar het peuterspeelzaalwerk?

 

In Nuenen kunnen alle peuters van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar naar het peuterspeelzaalwerk. Zij gaan minimaal acht uur in een schoolweek naar het peuterspeelzaalwerk. Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet goed genoeg kennen, kunnen acht uur extra naar het peuterwerk. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een aanmelding/verwijzing zolang dat nodig is voor hun taalontwikkeling. Dit heet een ‘VE-indicatie’. In totaal gaan zij na aanmelding door het consultatiebureau zestien uur in de week naar het peuterspeelzaalwerk. Deze uren zijn verdeeld over vier ochtenden per schoolweek op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het peuterspeelzaalwerk is niet zonder verplichtingen. Het is belangrijk dat uw kind altijd komt. Dit is nodig voor de goede (taal)ontwikkeling van uw kind zodat het straks een goede start maakt op de basisschool.