VVE

Voor kinderen met een taalachterstand bieden wij de mogelijkheid om 2 dagdelen extra te komen (VVE). Dit in overleg met de ouders, leidster, pedagoog en het OKZ.

 

Wij werken met de VVE methode “startblokken”.