Openingstijden

 

Met ingang van 2018 zijn de openingstijden:

Uw kind brengen tussen 8.30 - 8.45 uur

Uw kind ophalen om 11.30 uur

 

Wanneer uw kind ziek is, dit graag telefonisch doorgeven voor 9.00 uur.

Telefoonnummer: 040 - 284 53 73

 

Bent u door onvoorziene omstandigheden niet in staat uw kind op tijd op te halen, dan wacht één van de leidsters tot 11.45 uur. Als u uw kind door iemand anders laat ophalen, wilt u dit dan doorgeven aan een van de leidsters.

Vakanties

Klik hier voor een overzicht van vakantie- adviesdata t/m 2019 van De Rijksoverheid. Let wel, het betreft hier adviesdata waarvan de zomervakanties verplicht zijn.