Over 't Dwersliggertje

Kids Society Erica Peuterwerk

De kinderspeelzalen Nuenen verzorgen het peuterspeelzaalwerk voor Kids Society Erica. Het peuterspeelzaalwerk is er voor peuters in Nuenen die (nog) geen gebruik maken van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen hier samen en leren daarvan. Een speciaal voorschools peuteraanbod helpt uw kind zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegen en omgaan met andere kinderen. Zo maakt uw kind straks een goede start op de basisschool.

 

Emailadres: info@kidssociety.nl

Telefoonnummer: 040-263 51 55

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor het peuterspeelzaalwerk?

 

Wij, Kids Society Erica, bieden binnen Nuenen op verschillende locaties peuterspeelzaalwerk aan. Het peuterspeelzaalwerk biedt voorschoolse educatie (VE). Tegenwoordig wordt er in de media steeds vaker over de voorschool gesproken als er VE peuterspeelzaalwerk wordt bedoeld. Het peuterspeelzaalwerk programma bedraagt tenminste twee ochtenden van 4 uur per week tijdens schoolweken. Tijdens schoolvakanties is het peuterspeelzaalwerk gesloten. Kinderen die op verwijzing van het consultatiebureau deelnemen aan het peuterspeelzaalwerk ontvangen vier ochtenden van vier uur per schoolweek peuterspeelzaalwerk.

 

Voor wie is er peuterspeelzaalwerk?

Het peuterspeelzaalwerk is er voor peuters van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar. Het peuterspeelzaalwerk zorgt ervoor dat uw kind een goede start heeft op de basisschool. Er is een goede samenwerking tussen het peuterspeelzaalwerk van Kids Society Erica en de basisschool. Het spreekt voor zich dat een doorstroom van het peuterspeelzaalwerk naar onze buitenschoolse opvang ook tot de mogelijkheden behoort als uw kind 4 jaar geworden is.

 

Hoe lang kan mijn kind naar het peuterspeelzaalwerk?

In Nuenen kunnen alle peuters van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar naar het peuterspeelzaalwerk. Zij gaan minimaal acht uur in een schoolweek naar het peuterspeelzaalwerk. Kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet goed genoeg kennen, kunnen acht uur extra naar het peuterwerk. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een aanmelding/verwijzing zolang dat nodig is voor hun taalontwikkeling. Dit heet een ‘VE-indicatie’. In totaal gaan zij na aanmelding door het consultatiebureau zestien uur in de week naar het peuterspeelzaalwerk. Deze uren zijn verdeeld over vier ochtenden per schoolweek op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het peuterspeelzaalwerk is niet zonder verplichtingen. Het is belangrijk dat uw kind altijd komt. Dit is nodig voor de goede (taal)ontwikkeling van uw kind zodat het straks een goede start maakt op de basisschool.

 

U kunt uw kind aanmelden door online in te schrijven op de website van Kids Society Erica. Ga naar: https://www.kidssociety.nl/inschrijven