Pedagogisch beleid

Bij Kids Society Erica zijn we gespitst op uitstekend pedagogisch handelen. We hebben een beleid waarin helder is omschreven hoe onze pedagogisch medewerk(st)ers omgaan met uw kind. Inspireren, stimuleren, respectvol handelen en aandacht voor de unieke, totale persoonlijkheid van uw kind staan daarbij centraal. We bieden uw kind alle ruimte om zich in zijn eigen tempo en richting te ontwikkelen.

 

We zorgen er voor dat uw kind zich serieus genomen en geaccepteerd voelt. Basis van ons pedagogisch beleid is de werkmethode ‘Werken aan welbevinden van kinderen'. Dankzij deze methode wordt dat welbevinden van uw kind gestructureerd, gemeten en verbeterd. Binnen onze organisatie hebben we een belangrijke rol toebedeeld aan Video Interactie Begeleiding. Hierbij wordt de communicatie en interactie tussen medewerk(st)ers en kinderen op camera vastgelegd en daarna geëvalueerd. Het grote voordeel? De zorgvuldigheid waarmee we met uw kinderen omgaan wordt periodiek onderzocht en mogelijkheden tot verbetering worden hierna helder in kaart gebracht.
Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen, laten we het opvoedkundig handelen van onze medewerkers regelmatig kritisch onder de loep nemen. Onderzoeksresultaten bewijzen dat we kwalitatief bij de top van kinderopvangorganisaties in Nederland behoren.