Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor dagopvang of buitenschoolse opvang? Dit kan via ons Servicebureau. Tel: 040-2635155

 

U kunt uw kind ook aanmelden door online in te schrijven op de website van Kids Society Erica. Ga naar: https://www.kidssociety.nl/inschrijven