Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan direct door aan de school. Mail op de eerst dag van afwezigheid de leerkracht van uw kind . U kunt ook tussen 08.00 - 8.30 uur bellen naar 040-283 86 71. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op. 

Registratie verzuim

De kinderen melden zichzelf iedere morgen aan door hun foto aan te klikken op het digibord. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. 

Geoorloofd verzuim 

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden via de schoolapp. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld. Dit formulier komt bij de directeur en daarna hoort u of het verlof wordt toegekend. 

 

·         Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

·         Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

·         Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit.

 

Ongeoorloofd schoolverzuim 

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

 

Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

Extra aandachtspunten 

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.