Wanneer zijn de kinderen vrij?

Studiedagen schooljaar 2021-2022

woensdag 6 oktober 2021
 woensdag 13 oktober 2021
 maandag 6 december 2021
 donderdag 23 juni 2022 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie

25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 febr. t/m 4 maart 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Koningsdag 

27 april 2022

Hemelvaart    

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 5 september 2022