Wanneer zijn de kinderen vrij?

Studiedagen schooljaar 2022-2023

Dinsdag 6 december 2022
Vrijdag 23 december 2022
Woensdag 22 maart 2023
Donderdag 22 juni 2023

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2023

Koningsdag 

27 april 2023

Hemelvaart    

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023