Ouderraad

De ouderraad is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten. In de praktijk betekent dat vooral het coördineren van ouderparticipatie en steun bieden bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en vieringen op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een sportdag, maar ook activiteiten rondom feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst,Carnaval en Pasen. Hierbij roept de ouderraad altijd de hulp van ouders van de leerlingen in.

 

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit 8 leden. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor de tijd van drie jaar, met de mogelijkheid om herkozen te worden voor een nieuwe periode. U bent als ouder lid van de oudervereniging (waarvan de ouderraad het bestuur vormt), tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen aantekent.

Openbare ledenvergadering

Aan het begin van het schooljaar houdt de ouderraad een openbare Ledenvergadering waar alle ouders welkom zijn. In deze vergadering worden nieuwe leden voorgesteld en worden de activiteiten en begroting van het afgelopen schooljaar besproken. Ook de begroting van het komend schooljaar wordt toegelicht.

Ouderraadsleden

Susan - voorzitter
Hanneke - secretaris
Inge - penningmeester

Jolanda - lid
Hanneke - lid
Sandy - lid

Janti - lid

Marieke - lid

 

De ouderraad is te bereiken via ornieuwelinde@outlook.com 

 

Documentatie

Activiteitenkalender

 

Jaarplan

 

Jaarverslag