Missie, visie

Missie

Kindcentrum ‘De Nieuwe Linde’ wil werken vanuit het hoger liggende doel: een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Nu en in de toekomst. Waarbij kinderen alle kansen krijgen, een goede start op hun eigen weg.  

Visie

Het kindcentrum werkt vanuit de gedeelde visie samen met de partners in de wijk en het dorp. Samen ontwikkelen binnen een groot binnen- en buitenschools aanbod en aansluitende educatieve activiteiten en/of diensten, waarbij betrokkenheid, afwisseling, ontmoeting, leren en plezier om deel te nemen centraal staan

 

Onderwijs en opvang verzorgen vanuit een integrale samenwerking, arrangementen afgestemd op de behoeftes van het kind en passend bij de ouder en hun behoefte.  Het is een voorziening die maatschappelijk ondernemend is, wijkgericht wil samenwerken en waar authenticiteit en sfeer van specifiek belang zijn. 

 

Het aanbod is divers en richt zich op de ontwikkeling van het individuele kind met accenten op de kinderparticipatie en een passend activiteitenaanbod zowel binnen als buiten schooltijd en binnen en buiten het gebouw.  Integrale samenwerking komt tot stand binnen teams met respect naar elkaars professionaliteit en talent. Met de meerwaarde van werken met combinatiefuncties ter ondersteuning aan de doorgaande kind ontwikkellijn en in balans met opbrengstgericht werken.