Kosten

Inschrijfgeld:

€ 10,00 per kind

Ouderbijdrage:

De betalingsregeling voor ouders gaat veranderen. Ouders die beiden werken hebben recht op kinderopvangtoeslag. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en dus voor iedere ouder verschillend.

 

Wij vragen u ons te machtigen om iedere maand de ouderbijdrage automatisch van uw bank/of girorekening te incasseren door een machtigingskaart in te vullen en te ondertekenen bij het huisbezoek. Heeft u meerdere kinderen op de speelzaal, dan dient u voor ieder kind afzonderlijk een machtigingskaart in te vullen.

 

Bij achterstallige betalingen wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie hoeft u gedurende 1 maand geen ouderbijdrage te betalen; tijdens de overige vakanties wel. Mocht u eerder met vakantie gaan dan de in het boekje vermelde vakanties, dan bent u toch ouderbijdrage verschuldigd over de betreffende dagen.

Ziek

Mocht uw kind langer dan 2 aaneengesloten weken ziek zijn, kunt u restitutie krijgen van de ouderbijdrage. Dit moet u echter wel zelf aanvragen via het centrale kantoor.

Vragen?

Informatie over betalingen, kunt u inwinnen bij het servicebreau van Erica. tel: 040 263 51 55