Aanmelden

U kunt uw kind telefonisch, van maandag t/m donderdag, overdag, opgeven bij het centrale kantoor van onze peuterspeelzalen. De Stichting heeft de volgende peuterspeelzalen onder haar beheer: ‘t Dwèrsliggertje, Enode en ‘t Kwetternest en Peuterhof.

 

Centrale kantoor : 040 - 283 84 14

 

Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen kan uw kind met 2 jaar geplaatst worden voor 2 dagdelen per week. Mits het kind er aan toe is en er plaats is op de speelzaal, kan het kind op z’n vroegst met 2 jaar geplaatst worden. Het kind wordt door één van de leidsters uit zijn/haar groep thuis bezocht.

 

Uitschrijving

Wanneer uw kind de speelzaal eerder gaat verlaten dan uw kind 4 jaar wordt, dient u dit één maand van tevoren te melden bij de pedagoog.

 

Wanneer u uw kind dan niet afmeldt, zullen wij u in principe de opengehouden plaats in rekening moeten brengen. Ditzelfde geldt voor de woensdagmorgen. Daarnaast is het belangrijk dat u ook de leidsters van de speelzaal inlicht over de laatste dag, i.v.m. het afscheidnemen van de groep. 

 

Een kind dat in de periode van 8 weken vóór de zomervakantie 4 jaar wordt, en niet meer geplaatst wordt op de basisschool, mag de rest van het schooljaar op de peuterspeelzaal blijven, mits men geen plaats bezet houdt van een 2½ jarige.

 

Voor contact over bovenstaande:

Ellen Saris, pedagoog, overdag te bereiken op tel. 040- 283 84 14
Email: speelzalennuenen.ellen@onsnet.nu
Website: www.peuterspeelzalennuenen.nl